Skip to content

M’adormo en pau

Salm 4:8

M’adormo en pau tan bon punt em fico al llit,
perquè sols tu, Senyor, em fas viure confiat.

(Bíblia Evangèlica Catalana)