Skip to content

Medita en la paraula

Salm 1:1-3

Feliç l’home que no es deixa por-tar pel consell dels dolents,
ni posa el peu en el camí dels pe-cadors,
ni s’asseu en companyia dels bur-letes;
ans es complau en la llei del Senyor
i la medita de nit i de dia.
Serà com un arbre arrelat entre recs d’aigua,
que dóna fruit quan n’és el temps
i el seu fullatge mai no s’em-musteeix:
tot el que emprengui anirà per bé.

(Bíblia Evangèlica Catalana)